خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فتاحی
متراژ:
77
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
54673308525
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس
متراژ:
63
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
69533308459
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار پروین
متراژ:
66
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
56933308422
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
117
قیمت کل:
358,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
88678308367
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
75
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
80598308347
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار پروین
متراژ:
59
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
59597308323
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
110
قیمت کل:
675,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
43166308283
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
پارک پلیس - فلکه چهارم تهرانپارس
متراژ:
110
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
33893308244
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار پروین
متراژ:
58
قیمت کل:
158,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
2789308206
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
جشنواره
متراژ:
50
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
86864308095
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: