خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نرسيده به فلکه اول
متراژ:
66
قیمت کل:
343,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
1
کد ملک:
19262303375
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ 196 غربي
متراژ:
60
قیمت کل:
372,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
5
کد ملک:
31066303373
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
غرب باقري
متراژ:
0
قیمت کل:
336,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
42901303381
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ هنگام
متراژ:
18
قیمت کل:
414,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
94352303379
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
20 متري مسجد
متراژ:
87
قیمت کل:
395,850,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
01
کد ملک:
32689303243
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار پروين
متراژ:
71
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
2
کد ملک:
41121303212
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار پروين
متراژ:
67
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
54294303222
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فلکه اول
متراژ:
125
قیمت کل:
612,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
کد ملک:
74181303264
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار ارديبهشت
متراژ:
86
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
77167303201
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فلکه سوم
متراژ:
70
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
03
کد ملک:
91310303230
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: