خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
جشنواره
متراژ:
109
قیمت کل:
457,800,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
77881302898
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ هنگام
متراژ:
125
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
91427302865
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نبش خ 166
متراژ:
15
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
96369302853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ کادوس
متراژ:
92
قیمت کل:
46,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
4
کد ملک:
2067302457
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ عادل
متراژ:
68
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
31
طبقه:
4
کد ملک:
36537302455
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
متراژ:
70
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
23096302430
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
متروي فرهنگسرا
متراژ:
70
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
62329302436
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ بهار
متراژ:
135
قیمت کل:
877,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
93302285
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فرجام
متراژ:
56
قیمت کل:
218,400,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
1353302310
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
اتوبان باقري
متراژ:
86
قیمت کل:
395,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
22056302284
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: