خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بين باقري و ارديبهشت
متراژ:
75
قیمت کل:
337,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
89423303086
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
206 غربي
متراژ:
65
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
17
طبقه:
2
کد ملک:
2711303039
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ 174 شرقي
متراژ:
83
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
3630303059
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ جشنواره
متراژ:
106
قیمت کل:
424,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
1
کد ملک:
4023303070
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
214 غربي
متراژ:
81
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
18094303067
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فلکه اول
متراژ:
64
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
21062303077
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ توحيد
متراژ:
130
قیمت کل:
689,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
24713303078
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
قنات کوثر
متراژ:
54
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
24755302977
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فلکه سوم
متراژ:
80
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
33008303063
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
جشنواره
متراژ:
55
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
48933303074
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: