خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
182 شرقي
متراژ:
77
قیمت کل:
346,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
72161303076
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بين سراج و باقري
متراژ:
95
قیمت کل:
399,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
74611302976
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
162 شرقي
متراژ:
140
قیمت کل:
910,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
45
کد ملک:
77902303075
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ زرين
متراژ:
60
قیمت کل:
282,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
79570303062
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ باقري
متراژ:
93
قیمت کل:
355,260,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
81692303072
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
چهارراه خاور شمالي
متراژ:
76
قیمت کل:
220,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
27302934
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تير انداز
متراژ:
54
قیمت کل:
183,600,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
47302851
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فلکه چهارم
متراژ:
68
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
48302890
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فلکه سوم
متراژ:
107
قیمت کل:
535,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
40
طبقه:
3
کد ملک:
1777302855
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
ضلع شمالي فرهنگسراي اشراق
متراژ:
65
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
02
کد ملک:
7206302887
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: