خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
105
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
70356311538
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی اصفهانی
متراژ:
113
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
54204311491
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی
متراژ:
82
قیمت کل:
352,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
57066311455
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار عدل
متراژ:
110
قیمت کل:
670,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
71196311416
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ایران زمین
متراژ:
51
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
51192311381
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
56
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
82811311360
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
114
قیمت کل:
675,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
70216311328
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
فکوری
متراژ:
74
قیمت کل:
333,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
28868311291
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سیمون بولیوار
متراژ:
54
قیمت کل:
217,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
67267311292
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
128
قیمت کل:
845,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
45513311258
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: