خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
22 بهمن
متراژ:
81
قیمت کل:
437,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
93576301727
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفي
متراژ:
80
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
83301629
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفي
متراژ:
64
قیمت کل:
233,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
38751301632
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ميرزا بابايي
متراژ:
95
قیمت کل:
522,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
20200301524
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفي اصفهاني
متراژ:
62
قیمت کل:
241,800,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
38254301570
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار عدل
متراژ:
107
قیمت کل:
749,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
46971301539
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
20
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
55694301538
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
100
قیمت کل:
560,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
57220301527
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار
متراژ:
120
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
24
کد ملک:
59496301568
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ نفت
متراژ:
63
قیمت کل:
396,900,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
71202301528
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: