خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
همیلا
متراژ:
74
قیمت کل:
415,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
47763306976
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
همیلا
متراژ:
65
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
4
کد ملک:
58557306891
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
126
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
9497306853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
102
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
99929306823
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
فکوری
متراژ:
132
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
90160306797
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ایران زمین
متراژ:
135
قیمت کل:
688,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
30501306763
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
همیلا
متراژ:
85
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
69019306701
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی روبروی تیراژه
متراژ:
62
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
97683306642
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
120
قیمت کل:
810,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
9497306439
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
87
قیمت کل:
440,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
5
کد ملک:
64796306379
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: