خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار عدل
متراژ:
110
قیمت کل:
770,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
37723304547
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
60
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
66462304546
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار عدل
متراژ:
69
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
9497304197
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
68
قیمت کل:
262,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
46473304192
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
هميلا
متراژ:
107
قیمت کل:
684,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
0
کد ملک:
47763303818
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پيامبر مرکزي
متراژ:
78
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
99924303777
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک-هميلا
متراژ:
107
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
82811303660
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
110
قیمت کل:
715,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
66205303595
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
62
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
0
کد ملک:
58557303407
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
هميلا
متراژ:
62
قیمت کل:
365,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
82811303409
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: