خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفي
متراژ:
147
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
1292302427
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ميرزا بابايي
متراژ:
97
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
10112302429
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
123
قیمت کل:
762,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
66205302351
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
باهنر
متراژ:
90
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
8064302124
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
تيراژه
متراژ:
96
قیمت کل:
624,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
59740302111
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سيمون بوليوار
متراژ:
88
قیمت کل:
404,800,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
65511302125
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
70
قیمت کل:
385,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
4
کد ملک:
37067301945
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
35 متري گلستان
متراژ:
54
قیمت کل:
297,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
04
کد ملک:
29320301894
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ منوچهري اکبري
متراژ:
63
قیمت کل:
258,300,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
96512301911
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفي
متراژ:
156
قیمت کل:
990,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
9245301873
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: