خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
70
قیمت کل:
385,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
4
کد ملک:
37067301945
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
35 متري گلستان
متراژ:
54
قیمت کل:
297,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
04
کد ملک:
29320301894
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ منوچهري اکبري
متراژ:
63
قیمت کل:
258,300,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
96512301911
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفي
متراژ:
156
قیمت کل:
990,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
9245301873
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفي اصفهاني
متراژ:
102
قیمت کل:
670,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
7587301788
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفي اصفهاني
متراژ:
102
قیمت کل:
670,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
7587301789
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ صدوقي
متراژ:
135
قیمت کل:
877,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
26322301802
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ ارديبهشت شرقي
متراژ:
74
قیمت کل:
384,800,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
69501301796
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
عدل
متراژ:
84
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
3
کد ملک:
121301711
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
110
قیمت کل:
517,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
38218301755
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: