خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار عدل
متراژ:
64
قیمت کل:
315,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
4
کد ملک:
36609307861
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ستاری- خلیل آبادی
متراژ:
120
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
49493307775
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
عدل
متراژ:
135
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
60401307742
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی اصفهانی
متراژ:
105
قیمت کل:
545,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
کد ملک:
96144307562
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
همیلا
متراژ:
59
قیمت کل:
349,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
همکف
کد ملک:
31211307539
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
مخابرات
متراژ:
84
قیمت کل:
345,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
43952307432
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
همیلا
متراژ:
112
قیمت کل:
716,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
47763307375
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
110
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
72918307297
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
82
قیمت کل:
415,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
0
کد ملک:
26032307102
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
همیلا
متراژ:
74
قیمت کل:
415,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
47763306976
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: