خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
تيراژه
متراژ:
120
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
5
کد ملک:
49813301334
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار کمالي
متراژ:
130
قیمت کل:
884,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
88042301311
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
95
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
6
کد ملک:
90830301361
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
70
قیمت کل:
5,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
4
کد ملک:
37067301223
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفي
متراژ:
96
قیمت کل:
624,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
59740301251
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سيمون بوليوار
متراژ:
88
قیمت کل:
404,800,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
65511301259
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفي
متراژ:
79
قیمت کل:
315,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
96620301221
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
انتهاي اشرفي
متراژ:
74
قیمت کل:
333,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
41429301136
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ايران زمين جنوبي
متراژ:
78
قیمت کل:
226,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
کد ملک:
89948301109
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
113
قیمت کل:
410,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
90742301105
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: