خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
87
قیمت کل:
440,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
5
کد ملک:
64796306379
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
123
قیمت کل:
565,800,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
26383306186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
71
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
42942306013
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
60
قیمت کل:
219,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
3368305948
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار عدل
متراژ:
69
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
9497305938
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
97
قیمت کل:
446,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
7580305918
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
97
قیمت کل:
446,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
7580305919
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
97
قیمت کل:
446,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
7580305920
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگلي
متراژ:
97
قیمت کل:
446,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
7580305921
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
تيراژه
متراژ:
80
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
93576305929
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: