خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شیخ الاسلام
متراژ:
58
قیمت کل:
239,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
92612306549
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پایینتر از فلکه اول
متراژ:
63
قیمت کل:
378,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
13230306327
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ک روستایی
متراژ:
95
قیمت کل:
275,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
38042306339
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
طوقانی
متراژ:
62
قیمت کل:
279,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
48934306304
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ک 16
متراژ:
83
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
67908306338
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار شمالی
متراژ:
87
قیمت کل:
348,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
80348306305
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خیابان یکم
متراژ:
73
قیمت کل:
401,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
84962306341
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
او پي جي
متراژ:
140
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
5
کد ملک:
53306059
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ وسک
متراژ:
65
قیمت کل:
279,500,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
42561305984
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
فلکه سوم
متراژ:
110
قیمت کل:
506,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
45
کد ملک:
71472305960
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: