خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ دوم غربي
متراژ:
134
قیمت کل:
562,800,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
2
کد ملک:
69670305449
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
طالقاني
متراژ:
135
قیمت کل:
810,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
53305343
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
طوقاني
متراژ:
147
قیمت کل:
779,100,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
125
کد ملک:
37494305391
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بالاي فرهنگسرا
متراژ:
92
قیمت کل:
395,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
38012305352
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
85
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
38814305415
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ يکم شيخ الاسلام
متراژ:
105
قیمت کل:
514,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
44527305414
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
جنب فرهنگسراي معرفت
متراژ:
76
قیمت کل:
273,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
78620305395
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوي بوستان
متراژ:
87
قیمت کل:
261,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
4
کد ملک:
63690305165
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ طالقاني
متراژ:
73
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
87487305243
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
فلکه اول
متراژ:
78
قیمت کل:
546,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
8278305066
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: