خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار کوهسار
متراژ:
141
قیمت کل:
690,900,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
5344305701
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ شيخ الاسلام
متراژ:
95
قیمت کل:
427,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
11091305738
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
نبش کوهسار
متراژ:
51
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
29125305747
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بعد از فلکه دوم
متراژ:
122
قیمت کل:
756,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
38683305698
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ک خدادا
متراژ:
115
قیمت کل:
690,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
44922305749
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ک عباسي
متراژ:
52
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
21
طبقه:
1
کد ملک:
51447305736
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
گلهاي 1 غربي
متراژ:
135
قیمت کل:
675,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
61835305675
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ دوم غربي
متراژ:
75
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
66549305748
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بالاتر از فلکه دوم
متراژ:
95
قیمت کل:
522,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
94408305750
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
قبل از فرهنگسراي معرفت
متراژ:
46
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
4117305571
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: