خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ک خدادا
متراژ:
115
قیمت کل:
690,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
44922305749
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ک عباسي
متراژ:
52
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
21
طبقه:
1
کد ملک:
51447305736
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
گلهاي 1 غربي
متراژ:
135
قیمت کل:
675,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
61835305675
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ دوم غربي
متراژ:
75
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
66549305748
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بالاتر از فلکه دوم
متراژ:
95
قیمت کل:
522,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
94408305750
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
قبل از فرهنگسراي معرفت
متراژ:
46
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
4117305571
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوي جهاد
متراژ:
90
قیمت کل:
513,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
56178305597
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بالاي فلکه دوم
متراژ:
52
قیمت کل:
248,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
13
طبقه:
1
کد ملک:
60204305523
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
طوقاني
متراژ:
47
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
79748305628
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار کوهسار
متراژ:
82
قیمت کل:
328,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
88995305546
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: