لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ک جهاد
متراژ:
90
قیمت کل:
351,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
کد ملک:
13188304331
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بالاتر از م دوم
متراژ:
90
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
3
کد ملک:
33693304187
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
60
قیمت کل:
228,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
33871304189
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
85
قیمت کل:
255,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
42824304206
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
طوقاني
متراژ:
111
قیمت کل:
485,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
59065304203
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
باغ
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران
متراژ:
600
قیمت کل:
3,000,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
85346304230
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
97
قیمت کل:
533,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
92708304201
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار کوهسار
متراژ:
112
قیمت کل:
425,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
1
کد ملک:
75018304143
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ضلع جنوب غربي
متراژ:
122
قیمت کل:
1,805,032,704 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
83381304156
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ شقايق
متراژ:
54
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
5663304086
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: