خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
چهار راه اسدي
متراژ:
120
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
2657299343
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بعد از بلوار صبا
متراژ:
198
قیمت کل:
1,940,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
7607299329
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
ابتداي ظفر
متراژ:
83
قیمت کل:
614,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
7829299354
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بعد از بلوار صبا
متراژ:
171
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
7607299298
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ خواجه عبداله انصاري
متراژ:
117
قیمت کل:
702,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
30336299221
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالتر از 3راه قلهک
متراژ:
90
قیمت کل:
738,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
87020299229
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي خ ملکي نسب
متراژ:
100
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
31113299206
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
متراژ:
120
قیمت کل:
108,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
2657298937
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
پل سيد خندان
متراژ:
90
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
3
کد ملک:
75272295641
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
نرسيده به م قدس
متراژ:
80
قیمت کل:
1,120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
13296293677
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: