خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبروي پمپ بنزين صدر
متراژ:
153
قیمت کل:
1,912,500,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
73864300936
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
م مينا داراب نيا
متراژ:
66
قیمت کل:
726,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
41601300620
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
قبا-نيام
متراژ:
110
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
10300260
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
دولت - نبش ک مهاجر
متراژ:
190
قیمت کل:
1,292,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
5
کد ملک:
6621300133
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
يخچال خ کي نژاد
متراژ:
113
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
14289300108
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ واعظي
متراژ:
70
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
3892299906
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از مترو قلهک
متراژ:
125
قیمت کل:
1,062,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1234
کد ملک:
929299577
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از مترو قلهک
متراژ:
100
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
59099299506
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
163
قیمت کل:
1,108,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
94250299540
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي خ کشوري شرقي
متراژ:
100
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
27490299409
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: