خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
100
قیمت کل:
670,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
70906303217
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
ميدان کتابي
متراژ:
130
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
34
کد ملک:
55902302915
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
115
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
55302564
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
جلفا
متراژ:
64
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
22
طبقه:
3
کد ملک:
13453302305
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبداله انصاري
متراژ:
89
قیمت کل:
667,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
53381302177
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از پل رومي
متراژ:
170
قیمت کل:
1,275,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
1
کد ملک:
97301870
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ باغ صبا
متراژ:
90
قیمت کل:
522,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
68482301729
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
ابنداي دولت
متراژ:
167
قیمت کل:
1,336,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
25
طبقه:
2
کد ملک:
70785301758
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
ابتداي دولت
متراژ:
60
قیمت کل:
435,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
2343301292
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
جلفا
متراژ:
68
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
32278301097
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: