خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
پل صدر
متراژ:
85
قیمت کل:
663,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
39718304199
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
98
قیمت کل:
588,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
24304103
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از پل سيد خندان
متراژ:
65
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
17
طبقه:
کد ملک:
20266304084
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از ميرداماد
متراژ:
60
قیمت کل:
552,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
16907303967
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي
متراژ:
131
قیمت کل:
917,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
57303873
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از پل صدر
متراژ:
150
قیمت کل:
1,275,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
24
کد ملک:
36326303886
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
عراقي
متراژ:
120
قیمت کل:
744,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
97639303616
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شريعتي
متراژ:
120
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
25153303509
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
صدر
متراژ:
100
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
23503303461
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
جلفا
متراژ:
108
قیمت کل:
810,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
8217303316
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: