خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
پل رومي
متراژ:
90
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
46611304806
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاي ميرداماد
متراژ:
85
قیمت کل:
722,500,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
6
کد ملک:
71362304873
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبروي سفارت انگليس
متراژ:
216
قیمت کل:
2,026,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
5
کد ملک:
15105304527
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبروي پارک شريعتي
متراژ:
100
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
46304353
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
پل صدر
متراژ:
58
قیمت کل:
319,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
47304374
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي
متراژ:
100
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
25946304410
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از پل رومي
متراژ:
175
قیمت کل:
1,487,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
16
کد ملک:
45167304377
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
عراقي
متراژ:
66
قیمت کل:
363,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
89093304373
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بر شريعتي
متراژ:
38
قیمت کل:
1,444,967,296 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
1308304193
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
جنب پارک کوروش
متراژ:
93
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
18957304229
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: