خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خوارزمي
متراژ:
94
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
کد ملک:
1930304695
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
توانير
متراژ:
115
قیمت کل:
1,035,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
24
کد ملک:
5801304529
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيخ بهايي
متراژ:
115
قیمت کل:
1,035,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
8030304594
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيخ بهايي
متراژ:
180
قیمت کل:
1,594,967,296 ت
خواب:
1
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
59830304588
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک امداد غربي
متراژ:
98
قیمت کل:
686,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
1
کد ملک:
87423304573
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ برادران شريفي
متراژ:
205
قیمت کل:
1,834,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
25
طبقه:
4
کد ملک:
8065304376
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
توانير شمالي
متراژ:
75
قیمت کل:
937,500,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
8312304362
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
100
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
14256304408
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ امداد
متراژ:
178
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
12296304190
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
برج نگار
متراژ:
80
قیمت کل:
1,360,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
6
کد ملک:
25750304076
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: