خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيراز جنوبي
متراژ:
123
قیمت کل:
836,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
18618302936
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م شيخ بهايي
متراژ:
52
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
47329302831
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
137
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
48587302872
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
توانير
متراژ:
130
قیمت کل:
1,560,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
53236302892
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ ملاصدرا
متراژ:
230
قیمت کل:
1,725,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
30
طبقه:
2
کد ملک:
62025302923
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سئول
متراژ:
115
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
28
طبقه:
2
کد ملک:
69108302820
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
195
قیمت کل:
1,954,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
123
کد ملک:
80365302832
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيراز جنوبي
متراژ:
93
قیمت کل:
697,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
91800302844
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ وليعصر
متراژ:
125
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
2371302698
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نظامي گنجوي
متراژ:
90
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
3
کد ملک:
5818302690
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: