خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيراز جنوبي
متراژ:
151
قیمت کل:
1,057,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
25
طبقه:
4
کد ملک:
32850304895
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
بين افريقا و گاندي
متراژ:
145
قیمت کل:
1,812,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
90304847
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
رستگاران
متراژ:
120
قیمت کل:
1,140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
31478304833
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
بعد از چهاراه شيخ بهايي
متراژ:
125
قیمت کل:
437,500,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
65036304822
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خوارزمي
متراژ:
94
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
کد ملک:
1930304695
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
توانير
متراژ:
115
قیمت کل:
1,035,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
24
کد ملک:
5801304529
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيخ بهايي
متراژ:
115
قیمت کل:
1,035,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
8030304594
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيخ بهايي
متراژ:
180
قیمت کل:
1,594,967,296 ت
خواب:
1
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
59830304588
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک امداد غربي
متراژ:
98
قیمت کل:
686,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
1
کد ملک:
87423304573
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ برادران شريفي
متراژ:
205
قیمت کل:
1,834,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
25
طبقه:
4
کد ملک:
8065304376
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: