خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ده ونک
متراژ:
80
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
28442303535
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ بيژن
متراژ:
76
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
کد ملک:
37036303559
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
توانير نظامي گنجوي
متراژ:
117
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
0
کد ملک:
75192303508
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
164
قیمت کل:
1,968,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
94964303557
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيخ بهايي شمالي
متراژ:
164
قیمت کل:
1,968,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
94964303558
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
توانير شمالي
متراژ:
260
قیمت کل:
953,967,296 ت
خواب:
4
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
44968303433
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نظامي گنجوي
متراژ:
77
قیمت کل:
862,400,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
35270303361
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
95
متراژ:
95
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
68436303362
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ شرافتي
متراژ:
70
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
69686303360
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيراز جنوبي
متراژ:
100
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
20125303301
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: