خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بلوار دوستان
متراژ:
97
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
7104309395
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
190
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
12386309346
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ولیعصر
متراژ:
96
قیمت کل:
712,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
18975309279
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
125
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
14723309058
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
107
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
52440308674
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
50
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
1388308398
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
92
قیمت کل:
690,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
30130308126
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیراز جنوبی
متراژ:
92
قیمت کل:
69,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
30130307892
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهایی
متراژ:
125
قیمت کل:
930,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
98706307803
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهایی شمالی
متراژ:
150
قیمت کل:
1,425,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
22332307458
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: