خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ والي نژاد
متراژ:
120
قیمت کل:
1,260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
41012305435
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک نهم
متراژ:
150
قیمت کل:
1,350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
60533305428
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ضلع شمال شرقي
متراژ:
10
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
86610305422
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
روبروي بيمارستان
متراژ:
165
قیمت کل:
1,650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
52014305125
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيراز جنوبي
متراژ:
170
قیمت کل:
1,870,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
64620305224
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيخ بهايي شمالي
متراژ:
110
قیمت کل:
1,980,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
15
طبقه:
23
کد ملک:
1329305069
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ وليعصر
متراژ:
47
قیمت کل:
1,709,967,296 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
20939305110
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
برج دماوند
متراژ:
12
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
42445305067
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
کوي قوام پور
متراژ:
115
قیمت کل:
1,265,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
75886305071
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيخ بهايي
متراژ:
115
قیمت کل:
1,265,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
75886305092
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: