خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ آفتاب
متراژ:
175
قیمت کل:
2,019,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
14707303814
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ 20
متراژ:
300
قیمت کل:
205,032,704 ت
خواب:
10
سن بنا:
17
طبقه:
کد ملک:
52398303827
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
83
قیمت کل:
1,515,032,704 ت
خواب:
0
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
70575303800
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيخ بهايي
متراژ:
195
قیمت کل:
2,013,467,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
35929303730
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ پنجم
متراژ:
282
قیمت کل:
106,332,704 ت
خواب:
4
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
61801303760
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ بيژن
متراژ:
76
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
کد ملک:
37036303601
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ده ونک
متراژ:
80
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
28442303535
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ بيژن
متراژ:
76
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
کد ملک:
37036303559
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
توانير نظامي گنجوي
متراژ:
117
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
0
کد ملک:
75192303508
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
164
قیمت کل:
1,968,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
94964303557
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: