خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
برج نگار
متراژ:
80
قیمت کل:
1,360,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
6
کد ملک:
25750304076
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
توانير
متراژ:
120
قیمت کل:
1,020,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
42024304093
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ابتداي سئول
متراژ:
154
قیمت کل:
1,617,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
87391304010
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ شهريار
متراژ:
160
قیمت کل:
1,360,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
62156303961
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سئول
متراژ:
119
قیمت کل:
595,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
4
کد ملک:
99328303993
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ آفتاب
متراژ:
175
قیمت کل:
2,019,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
14707303814
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ 20
متراژ:
300
قیمت کل:
205,032,704 ت
خواب:
10
سن بنا:
17
طبقه:
کد ملک:
52398303827
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
83
قیمت کل:
1,515,032,704 ت
خواب:
0
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
70575303800
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيخ بهايي
متراژ:
195
قیمت کل:
2,013,467,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
35929303730
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ پنجم
متراژ:
282
قیمت کل:
106,332,704 ت
خواب:
4
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
61801303760
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: