خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خوارزمي
متراژ:
94
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
90210305903
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
85
قیمت کل:
977,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
13
کد ملک:
15318305785
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از تاج محل
متراژ:
150
قیمت کل:
2,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
123
کد ملک:
47711305824
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
توانير
متراژ:
94
قیمت کل:
780,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
77094305822
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
20 متري زرتشتيان
متراژ:
185
قیمت کل:
1,480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
36305730
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميدان شيخ بهايي
متراژ:
120
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
13
کد ملک:
30232305700
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از ونک
متراژ:
145
قیمت کل:
1,377,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
کد ملک:
30747305724
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيراز جنوبي
متراژ:
88
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
30812305696
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
امداد غربي
متراژ:
160
قیمت کل:
1,920,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
26
کد ملک:
37873305507
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ والي نژاد
متراژ:
120
قیمت کل:
1,260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
41012305435
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: