خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
20 متري زرتشتيان
متراژ:
185
قیمت کل:
1,480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
36305730
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميدان شيخ بهايي
متراژ:
120
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
13
کد ملک:
30232305700
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از ونک
متراژ:
145
قیمت کل:
1,377,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
کد ملک:
30747305724
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيراز جنوبي
متراژ:
88
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
30812305696
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
امداد غربي
متراژ:
160
قیمت کل:
1,920,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
26
کد ملک:
37873305507
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ والي نژاد
متراژ:
120
قیمت کل:
1,260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
41012305435
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک نهم
متراژ:
150
قیمت کل:
1,350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
60533305428
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ضلع شمال شرقي
متراژ:
10
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
86610305422
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
روبروي بيمارستان
متراژ:
165
قیمت کل:
1,650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
52014305125
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيراز جنوبي
متراژ:
170
قیمت کل:
1,870,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
64620305224
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: