خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
75
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
67253307018
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهائی
متراژ:
74
قیمت کل:
170,200,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
96744307031
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
توانیر
متراژ:
123
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
61048306827
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
128
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
18097306550
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
160
قیمت کل:
1,120,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
5
کد ملک:
70018306547
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ولیعصر
متراژ:
178
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
53732306289
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بر خ ملاصدرا
متراژ:
109
قیمت کل:
894,901,888 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
45989306222
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
145
قیمت کل:
1,595,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
123
کد ملک:
96811305966
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميدان ونک نبش خيابان برزيل
متراژ:
5000
قیمت کل:
225,000,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
97022305956
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سئول
متراژ:
93
قیمت کل:
930,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
48390305843
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: