خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
92
قیمت کل:
690,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
30130308126
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیراز جنوبی
متراژ:
92
قیمت کل:
69,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
30130307892
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهایی
متراژ:
125
قیمت کل:
930,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
98706307803
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهایی شمالی
متراژ:
150
قیمت کل:
1,425,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
22332307458
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
85
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
10262307367
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
وزرا
متراژ:
60
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2و5
کد ملک:
21501307246
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
65
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
40734307254
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
85
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
7
کد ملک:
41972307008
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
برج نگار
متراژ:
60
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
59504307009
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
75
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
67253307018
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: