خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
توانير شمالي
متراژ:
260
قیمت کل:
953,967,296 ت
خواب:
4
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
44968303433
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نظامي گنجوي
متراژ:
77
قیمت کل:
862,400,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
35270303361
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
95
متراژ:
95
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
68436303362
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ شرافتي
متراژ:
70
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
69686303360
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيراز جنوبي
متراژ:
100
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
20125303301
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دکتر عباس پور
متراژ:
115
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
31092303269
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيخ بهايي
متراژ:
120
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
13
طبقه:
4
کد ملک:
44198303263
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيراز جنوبي
متراژ:
120
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
1
کد ملک:
47820303218
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گاندي
متراژ:
135
قیمت کل:
1,188,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
13
کد ملک:
98426303285
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
چهارراه ميرداماد
متراژ:
148
قیمت کل:
932,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
5
کد ملک:
54303192
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: