خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ولیعصر
متراژ:
178
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
53732306289
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بر خ ملاصدرا
متراژ:
109
قیمت کل:
894,901,888 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
45989306222
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
145
قیمت کل:
1,595,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
123
کد ملک:
96811305966
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميدان ونک نبش خيابان برزيل
متراژ:
5000
قیمت کل:
225,000,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
97022305956
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سئول
متراژ:
93
قیمت کل:
930,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
48390305843
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ 9
متراژ:
125
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
9
کد ملک:
60111305846
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خوارزمي
متراژ:
94
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
90210305903
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
85
قیمت کل:
977,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
13
کد ملک:
15318305785
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از تاج محل
متراژ:
150
قیمت کل:
2,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
123
کد ملک:
47711305824
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
توانير
متراژ:
94
قیمت کل:
780,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
77094305822
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: