خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
توانير
متراژ:
155
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
38518302793
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ شيراز شمالي
متراژ:
121
قیمت کل:
1,694,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
47691302785
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خدامي
متراژ:
80
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
55354302752
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نيايش
متراژ:
125
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
3
کد ملک:
78355302768
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ توانير
متراژ:
181
قیمت کل:
1,049,800,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
28
طبقه:
8
کد ملک:
96877302747
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا- گلبرگ 4
متراژ:
165
قیمت کل:
990,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
17
طبقه:
2
کد ملک:
23114302638
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ترابنده
متراژ:
75
قیمت کل:
862,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
70049302625
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بن بست مريم
متراژ:
128
قیمت کل:
1,024,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
30513302571
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميدان ونک
متراژ:
35
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
55226302466
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيخ بهايي شمالي
متراژ:
102
قیمت کل:
530,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
7401302416
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: