خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سئول
متراژ:
115
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
28
طبقه:
2
کد ملک:
69108302820
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
195
قیمت کل:
1,954,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
123
کد ملک:
80365302832
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيراز جنوبي
متراژ:
93
قیمت کل:
697,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
91800302844
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ وليعصر
متراژ:
125
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
2371302698
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نظامي گنجوي
متراژ:
90
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
3
کد ملک:
5818302690
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
توانير
متراژ:
155
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
38518302793
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ شيراز شمالي
متراژ:
121
قیمت کل:
1,694,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
47691302785
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خدامي
متراژ:
80
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
55354302752
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نيايش
متراژ:
125
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
3
کد ملک:
78355302768
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ توانير
متراژ:
181
قیمت کل:
1,049,800,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
28
طبقه:
8
کد ملک:
96877302747
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: