خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
87
قیمت کل:
100,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
24
کد ملک:
85642296015
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شريعتي - ک هديه
متراژ:
100
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
4995295503
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني - چهار راه بهروز
متراژ:
85
قیمت کل:
10,102,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
85
طبقه:
4
کد ملک:
14063294558
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ شاه نظري
متراژ:
152
قیمت کل:
1,094,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
18923294548
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميدان محسني
متراژ:
135
قیمت کل:
1,417,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
91707294416
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني - شاه نظري
متراژ:
120
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
18881294306
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني خ شاه نظري
متراژ:
100
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
77010294295
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از پل ميرداماد
متراژ:
90
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
24777294168
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شريعتي ک زمرد کار
متراژ:
133
قیمت کل:
1,143,800,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
10
کد ملک:
56719294017
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
زرگنده ابتداي عمراني
متراژ:
54
قیمت کل:
243,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
58445293673
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: