خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
95
قیمت کل:
690,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
62612306519
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
106
قیمت کل:
740,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
26202306446
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میدان مادر
متراژ:
95
قیمت کل:
695,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
0
کد ملک:
62612306445
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
برج رز
متراژ:
67
قیمت کل:
1,239,500,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
66486306351
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
95
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
76442306204
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شریعتی
متراژ:
275
قیمت کل:
0 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کف
کد ملک:
64165306178
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ کازرون شمالي
متراژ:
160
قیمت کل:
1,152,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
17
طبقه:
5
کد ملک:
80714306049
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
رازان جنوبي
متراژ:
120
قیمت کل:
804,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
4
کد ملک:
82163305830
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
بين جردن و وليعصر
متراژ:
161
قیمت کل:
539,934,592 ت
خواب:
3
سن بنا:
28
طبقه:
کد ملک:
84305742
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دوم نفت
متراژ:
113
قیمت کل:
1,356,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
51897305751
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: