خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
رازان جنوبي
متراژ:
120
قیمت کل:
804,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
4
کد ملک:
82163305830
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
بين جردن و وليعصر
متراژ:
161
قیمت کل:
539,934,592 ت
خواب:
3
سن بنا:
28
طبقه:
کد ملک:
84305742
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دوم نفت
متراژ:
113
قیمت کل:
1,356,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
51897305751
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ باقياني
متراژ:
65
قیمت کل:
812,500,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
15
کد ملک:
85350305630
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شاه نظري
متراژ:
213
قیمت کل:
2,058,467,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
90694305563
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سهيل تبريزيان
متراژ:
114
قیمت کل:
735,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
4
کد ملک:
52718305476
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ بهروز
متراژ:
130
قیمت کل:
819,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
18
طبقه:
3
کد ملک:
34520304969
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميرداماد
متراژ:
170
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
75755304764
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميدان محسني
متراژ:
20
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
31244304638
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ شاه نظري
متراژ:
110
قیمت کل:
990,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
5
کد ملک:
45491304602
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: