خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از جردن
متراژ:
130
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
20
طبقه:
0
کد ملک:
89276296967
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
اطلسي
متراژ:
130
قیمت کل:
845,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
25
طبقه:
4
کد ملک:
40912296889
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م کتابي
متراژ:
70
قیمت کل:
651,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
85750296886
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
145
قیمت کل:
860,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
3
کد ملک:
64326296864
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
رازان جنوبي
متراژ:
130
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
38826296544
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ نسا خ تاج بخش
متراژ:
128
قیمت کل:
832,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
21
طبقه:
4
کد ملک:
87339296243
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني ساخمان آرش
متراژ:
65
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
28648296191
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ شکر آبي
متراژ:
129
قیمت کل:
632,100,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
78579296201
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ نسا
متراژ:
105
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
14
کد ملک:
71363296008
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
87
قیمت کل:
100,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
24
کد ملک:
85642296015
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: