خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميرداماد
متراژ:
115
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
0
کد ملک:
66986304234
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
داخل پاساژ
متراژ:
24
قیمت کل:
920,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
6
طبقه:
0
کد ملک:
69069304015
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ بهروز
متراژ:
230
قیمت کل:
1,764,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
78504303968
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني
متراژ:
64
قیمت کل:
608,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
34772303825
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ البرز
متراژ:
205
قیمت کل:
1,875,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
40192303821
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دامن افشار
متراژ:
72
قیمت کل:
648,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
69802303807
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
زرگنده
متراژ:
150
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
16826303736
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
مجتمع رز
متراژ:
110
قیمت کل:
1,324,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
44908303652
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
رازان شمالي
متراژ:
128
قیمت کل:
1,280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
81296303537
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
221
قیمت کل:
979,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
32202302973
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: