خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میدان مادر
متراژ:
118
قیمت کل:
920,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
83158307282
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
65
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
13
طبقه:
کد ملک:
6053307163
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
147
قیمت کل:
1,060,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
4
کد ملک:
93975306884
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
95
قیمت کل:
690,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
62612306519
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
106
قیمت کل:
740,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
26202306446
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میدان مادر
متراژ:
95
قیمت کل:
695,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
0
کد ملک:
62612306445
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
برج رز
متراژ:
67
قیمت کل:
1,239,500,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
66486306351
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
95
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
76442306204
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شریعتی
متراژ:
275
قیمت کل:
0 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کف
کد ملک:
64165306178
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ کازرون شمالي
متراژ:
160
قیمت کل:
1,152,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
17
طبقه:
5
کد ملک:
80714306049
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: