خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميدان محسني
متراژ:
20
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
31244304638
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ شاه نظري
متراژ:
110
قیمت کل:
990,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
5
کد ملک:
45491304602
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميرداماد
متراژ:
159
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
257304535
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
م مادر
متراژ:
95
قیمت کل:
1,140,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
9506304592
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ کازرون
متراژ:
96
قیمت کل:
672,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
19
طبقه:
2
کد ملک:
119310304575
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني
متراژ:
103
قیمت کل:
1,133,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
24183304404
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بلوار مينا
متراژ:
191
قیمت کل:
1,910,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
5
کد ملک:
71910304453
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
250
قیمت کل:
1,125,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
83072304446
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
رو به روي آزمايشگاه مسعود
متراژ:
363
قیمت کل:
485,065,408 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
6042304323
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نرسيده به تقاطع آفريقا
متراژ:
12
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
75978304278
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: