خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميدان محسني
متراژ:
135
قیمت کل:
1,417,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
91707300827
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ساختمان رز ميرداماد
متراژ:
130
قیمت کل:
1,950,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
6
کد ملک:
16786300752
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
اطلسي
متراژ:
87
قیمت کل:
783,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
7
کد ملک:
36361300301
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميدان محسني
متراژ:
110
قیمت کل:
715,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
90300102
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
95
قیمت کل:
1,254,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
67315300103
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني پاساژ آرش
متراژ:
37
قیمت کل:
1,517,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
17
طبقه:
کد ملک:
24040299922
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م مادر- وزيري
متراژ:
85
قیمت کل:
637,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
88023299776
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
عطايي مقدم
متراژ:
107
قیمت کل:
738,300,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
5
کد ملک:
85583299476
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ قباديان شرقي
متراژ:
108
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
43299264
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ قباديان شرقي
متراژ:
145
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
43299265
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: