خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ قباديان شرقي
متراژ:
108
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
43299264
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ قباديان شرقي
متراژ:
145
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
43299265
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بعد از محسني
متراژ:
120
قیمت کل:
1,800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
35
طبقه:
2
کد ملک:
54602298177
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
م مادر مرکز خريد مادر
متراژ:
76
قیمت کل:
1,216,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
3
طبقه:
6
کد ملک:
59323298172
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني
متراژ:
120
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
کد ملک:
44014297955
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ شهيد ياسر
متراژ:
115
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
کد ملک:
88435297393
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ نساء
متراژ:
80
قیمت کل:
464,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
4
کد ملک:
81768297241
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
رازان جنوبي
متراژ:
154
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
39962297164
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
145
قیمت کل:
1,959,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
90113297167
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م کتابي
متراژ:
118
قیمت کل:
708,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
45211297002
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: