خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ باقياني
متراژ:
65
قیمت کل:
812,500,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
15
کد ملک:
85350305630
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شاه نظري
متراژ:
213
قیمت کل:
2,058,467,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
90694305563
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سهيل تبريزيان
متراژ:
114
قیمت کل:
735,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
4
کد ملک:
52718305476
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ بهروز
متراژ:
130
قیمت کل:
819,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
18
طبقه:
3
کد ملک:
34520304969
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميرداماد
متراژ:
170
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
75755304764
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميدان محسني
متراژ:
20
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
31244304638
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ شاه نظري
متراژ:
110
قیمت کل:
990,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
5
کد ملک:
45491304602
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميرداماد
متراژ:
159
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
257304535
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
م مادر
متراژ:
95
قیمت کل:
1,140,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
9506304592
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ کازرون
متراژ:
96
قیمت کل:
672,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
19
طبقه:
2
کد ملک:
119310304575
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: