خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
زرگنده خ دانشگر
متراژ:
70
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
84749293618
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني خ شاه نظري
متراژ:
85
قیمت کل:
637,500,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
86460293577
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بين ميرداماد و ظفر
متراژ:
170
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
43332293457
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
متراژ:
82
قیمت کل:
508,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
98365293472
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ نفت
متراژ:
82
قیمت کل:
508,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
98365293473
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ضلع شمالي غربي
متراژ:
122
قیمت کل:
854,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
4304293324
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شمس تبريزي
متراژ:
150
قیمت کل:
1,275,000,000 ت
خواب:
15
سن بنا:
9
طبقه:
0
کد ملک:
22105293171
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شاه نظري
متراژ:
74
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
22
طبقه:
2
کد ملک:
66417293141
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ لبرز
متراژ:
80
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
38033293015
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ البرز
متراژ:
80
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
38033293016
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: