خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني
متراژ:
100
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
14829302420
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سپاهان
متراژ:
127
قیمت کل:
1,041,400,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
57034301842
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جنب پايتخت
متراژ:
19
قیمت کل:
1,425,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
12344301418
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ بهرود
متراژ:
127
قیمت کل:
952,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
25
طبقه:
2
کد ملک:
98736301284
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از ميرداماد
متراژ:
135
قیمت کل:
1,255,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
67746300921
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميدان محسني
متراژ:
135
قیمت کل:
1,417,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
91707300827
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ساختمان رز ميرداماد
متراژ:
130
قیمت کل:
1,950,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
6
کد ملک:
16786300752
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
اطلسي
متراژ:
87
قیمت کل:
783,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
7
کد ملک:
36361300301
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميدان محسني
متراژ:
110
قیمت کل:
715,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
90300102
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
95
قیمت کل:
1,254,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
67315300103
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: