خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ابتداي خ ظفر از ورودي شريعتي
متراژ:
90
قیمت کل:
945,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
73935299362
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
رو به روي شمس تبريزي
متراژ:
114
قیمت کل:
866,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
4
کد ملک:
38858299280
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
118
قیمت کل:
649,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
9385299091
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
شريعتي
متراژ:
120
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
2657298938
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نونهالان
متراژ:
67
قیمت کل:
469,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
69862298900
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نونهالان
متراژ:
67
قیمت کل:
469,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
69862298901
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
متراژ:
82
قیمت کل:
451,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
82
طبقه:
کد ملک:
6227298781
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
اقا زاده
متراژ:
138
قیمت کل:
1,131,600,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
66201298614
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
متراژ:
120
قیمت کل:
36,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
91426298549
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
انتهاي فريد افشار
متراژ:
150
قیمت کل:
1,455,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
35249298353
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: