خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بعد از نفت
متراژ:
155
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
23301608
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي آبادي
متراژ:
80
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
25
طبقه:
12
کد ملک:
9532301600
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
زرگنده
متراژ:
160
قیمت کل:
1,040,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
4782301472
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بلوار ارش شرقي
متراژ:
113
قیمت کل:
960,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
37240301323
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
37
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
61738301285
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ نونهالان
متراژ:
70
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
25249301127
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ تخارستان
متراژ:
105
قیمت کل:
1,312,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
78405301130
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شهيد افشار
متراژ:
138
قیمت کل:
1,007,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
71949300781
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
انتهاي فريد افشار
متراژ:
95
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
23
طبقه:
3
کد ملک:
70193300645
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
پوراردکاني
متراژ:
86
قیمت کل:
516,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
99839300648
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: