خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
نبش ظفر
متراژ:
75
قیمت کل:
675,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
قديمي
طبقه:
3
کد ملک:
75699302687
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خيابان اطلسي
متراژ:
150
قیمت کل:
1,875,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
57539302630
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ اردکاني
متراژ:
118
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
70429302612
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دليري
متراژ:
87
قیمت کل:
582,900,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
17227302276
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دليري
متراژ:
143
قیمت کل:
900,900,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
22302180
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دليري
متراژ:
68
قیمت کل:
442,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
79585302164
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
عمراني
متراژ:
69
قیمت کل:
358,800,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
27273301868
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي آبادي
متراژ:
65
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
1
کد ملک:
79342301694
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بعد از نفت
متراژ:
155
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
23301608
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي آبادي
متراژ:
80
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
25
طبقه:
12
کد ملک:
9532301600
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: