خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي آبادي
متراژ:
140
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
1
کد ملک:
68209303196
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي ابادي
متراژ:
119
قیمت کل:
1,035,300,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
14
کد ملک:
58753303079
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نونهالان
متراژ:
120
قیمت کل:
840,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
91183302891
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
انتهاي 10 نفت
متراژ:
124
قیمت کل:
1,426,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
96180302828
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
نبش ظفر
متراژ:
75
قیمت کل:
675,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
قديمي
طبقه:
3
کد ملک:
75699302687
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خيابان اطلسي
متراژ:
150
قیمت کل:
1,875,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
57539302630
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ اردکاني
متراژ:
118
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
70429302612
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دليري
متراژ:
87
قیمت کل:
582,900,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
17227302276
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دليري
متراژ:
143
قیمت کل:
900,900,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
22302180
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دليري
متراژ:
68
قیمت کل:
442,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
79585302164
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: