خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
نبش فريد افشار
متراژ:
75
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
123
کد ملک:
57276303812
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ گوي آبادي
متراژ:
75
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
45
کد ملک:
75510303485
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ بهروز
متراژ:
100
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
21735303476
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از ظفر
متراژ:
47
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
19
طبقه:
کد ملک:
75046303419
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک مطهري
متراژ:
75
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
83716303453
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دانشگر
متراژ:
81
قیمت کل:
421,200,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
91682303462
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نونهالان
متراژ:
167
قیمت کل:
1,219,100,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
26
طبقه:
کد ملک:
66303310
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بلوار آرش
متراژ:
85
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
54313303280
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي آبادي
متراژ:
140
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
1
کد ملک:
68209303196
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي ابادي
متراژ:
119
قیمت کل:
1,035,300,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
14
کد ملک:
58753303079
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: