خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ مطهري
متراژ:
107
قیمت کل:
609,900,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
72287304219
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بلوار آرش شرقي
متراژ:
30
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
4
کد ملک:
43582304153
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
61
قیمت کل:
284,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
26354303951
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از ظفر
متراژ:
118
قیمت کل:
767,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
23
طبقه:
3
کد ملک:
28864303871
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ فريد افشار
متراژ:
100
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
36213303865
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
نبش فريد افشار
متراژ:
75
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
123
کد ملک:
57276303812
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ گوي آبادي
متراژ:
75
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
45
کد ملک:
75510303485
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ بهروز
متراژ:
100
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
21735303476
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از ظفر
متراژ:
47
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
19
طبقه:
کد ملک:
75046303419
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک مطهري
متراژ:
75
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
83716303453
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: