خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ ظفر
متراژ:
100
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
20
طبقه:
8
کد ملک:
86407304849
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ نفت
متراژ:
120
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
3
کد ملک:
94189304836
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک سبز
متراژ:
170
قیمت کل:
1,190,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
2
کد ملک:
82519304571
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نونهالان
متراژ:
110
قیمت کل:
803,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
60683304471
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ فريد افشار
متراژ:
118
قیمت کل:
649,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
کد ملک:
89304225
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ مطهري
متراژ:
107
قیمت کل:
609,900,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
72287304219
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بلوار آرش شرقي
متراژ:
30
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
4
کد ملک:
43582304153
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
61
قیمت کل:
284,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
26354303951
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از ظفر
متراژ:
118
قیمت کل:
767,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
23
طبقه:
3
کد ملک:
28864303871
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ فريد افشار
متراژ:
100
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
36213303865
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: