خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ ناجي
متراژ:
88
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
5
کد ملک:
72913305907
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
انتهاي خ دليري
متراژ:
152
قیمت کل:
836,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
25
طبقه:
3
کد ملک:
17401305797
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نونهالان
متراژ:
100
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
51343305817
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بلوار ارش
متراژ:
135
قیمت کل:
1,120,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
18234305739
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ارش شرقي
متراژ:
118
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
29903305735
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دليري
متراژ:
72
قیمت کل:
396,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
3100305430
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
71
متراژ:
71
قیمت کل:
511,200,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
33099305516
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
اطلسي
متراژ:
140
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
4
کد ملک:
41291305423
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از نفت
متراژ:
150
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
17
طبقه:
2
کد ملک:
26399305196
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي ابادي
متراژ:
145
قیمت کل:
942,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
5
کد ملک:
57808305164
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: