خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بلوار ارش
متراژ:
135
قیمت کل:
1,120,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
18234305739
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ارش شرقي
متراژ:
118
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
29903305735
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دليري
متراژ:
72
قیمت کل:
396,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
3100305430
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
71
متراژ:
71
قیمت کل:
511,200,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
33099305516
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
اطلسي
متراژ:
140
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
4
کد ملک:
41291305423
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از نفت
متراژ:
150
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
17
طبقه:
2
کد ملک:
26399305196
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي ابادي
متراژ:
145
قیمت کل:
942,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
5
کد ملک:
57808305164
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ گوي ابادي
متراژ:
120
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
4
کد ملک:
27736305108
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
همايون
متراژ:
135
قیمت کل:
1,215,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
34
کد ملک:
50328304974
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دفتري شرقي
متراژ:
127
قیمت کل:
825,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
80204304998
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: