خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
اطلسي
متراژ:
140
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
4
کد ملک:
41291305423
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از نفت
متراژ:
150
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
17
طبقه:
2
کد ملک:
26399305196
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي ابادي
متراژ:
145
قیمت کل:
942,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
5
کد ملک:
57808305164
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ گوي ابادي
متراژ:
120
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
4
کد ملک:
27736305108
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
همايون
متراژ:
135
قیمت کل:
1,215,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
34
کد ملک:
50328304974
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دفتري شرقي
متراژ:
127
قیمت کل:
825,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
80204304998
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دفتري شرقي
متراژ:
127
قیمت کل:
825,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
80204304999
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ فريد افشار
متراژ:
81
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
4
کد ملک:
63116304851
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ ظفر
متراژ:
100
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
20
طبقه:
8
کد ملک:
86407304849
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ نفت
متراژ:
120
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
3
کد ملک:
94189304836
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: