خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گاندی
متراژ:
250
قیمت کل:
1,800,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
77701308977
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
مطهری
متراژ:
141
قیمت کل:
1,060,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
87090308874
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
92
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
71603308824
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
75
قیمت کل:
525,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
5
کد ملک:
8119308733
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
128
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
20057308535
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
118
قیمت کل:
767,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
16106308523
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دلیری
متراژ:
100
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
69400308458
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بلوار آرش
متراژ:
150
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
60084308365
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
55
قیمت کل:
385,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
62176306534
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
انتهای یکم نفت
متراژ:
145
قیمت کل:
1,232,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
1و 4
کد ملک:
23772306141
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: