خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
پيوندي - بعد از نفت
متراژ:
110
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
55639298208
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ کارگزار ک اميد
متراژ:
100
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
41706298009
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ کارگزار
متراژ:
65
قیمت کل:
552,500,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
41706298019
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بلوار آرش
متراژ:
114
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
257297531
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
روبرو پارک صبا
متراژ:
141
قیمت کل:
846,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
19185297388
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي ابادي
متراژ:
140
قیمت کل:
910,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
1
کد ملک:
68209297174
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي آبادي
متراژ:
120
قیمت کل:
1,032,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
88979297166
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي ابادي - بناليان
متراژ:
96
قیمت کل:
624,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
3
کد ملک:
46231296949
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
زرگنده خ خاقاني خ عطاري مقدم
متراژ:
118
قیمت کل:
708,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
30
طبقه:
4
کد ملک:
88530296944
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي آبادي
متراژ:
118
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
70937296790
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: