خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ نونهالان
متراژ:
70
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
25249301127
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ تخارستان
متراژ:
105
قیمت کل:
1,312,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
78405301130
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شهيد افشار
متراژ:
138
قیمت کل:
1,007,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
71949300781
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
انتهاي فريد افشار
متراژ:
95
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
23
طبقه:
3
کد ملک:
70193300645
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
پوراردکاني
متراژ:
86
قیمت کل:
516,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
99839300648
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خيابان ناجي
متراژ:
85
قیمت کل:
3,700,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
0
کد ملک:
46702300442
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
156
قیمت کل:
11,372,800,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
33268300385
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر نرسيده به وليعصر
متراژ:
130
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
7
کد ملک:
71440300250
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
8متري اول
متراژ:
105
قیمت کل:
714,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
19219299727
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ اظلسي
متراژ:
161
قیمت کل:
1,690,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
23299651
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: