خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خيابان ناجي
متراژ:
85
قیمت کل:
3,700,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
0
کد ملک:
46702300442
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
156
قیمت کل:
11,372,800,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
33268300385
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر نرسيده به وليعصر
متراژ:
130
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
7
کد ملک:
71440300250
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
8متري اول
متراژ:
105
قیمت کل:
714,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
19219299727
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ اظلسي
متراژ:
161
قیمت کل:
1,690,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
23299651
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي ابادي-خ پور اردکاني
متراژ:
92
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
4
کد ملک:
71603299588
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نونهالان
متراژ:
110
قیمت کل:
825,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
8535299546
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي ابادي
متراژ:
220
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
54062299548
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ابتداي خ ظفر از ورودي شريعتي
متراژ:
90
قیمت کل:
945,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
73935299362
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
رو به روي شمس تبريزي
متراژ:
114
قیمت کل:
866,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
4
کد ملک:
38858299280
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: