خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
80
قیمت کل:
464,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
16305778
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
83
قیمت کل:
646,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
48762305652
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بعد از پل سيدخندان
متراژ:
70
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
25
طبقه:
5
کد ملک:
31586305536
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دبستان
متراژ:
52
قیمت کل:
312,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
60725305433
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جنب پارک شريعتي
متراژ:
97
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
13723305409
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ارسباران
متراژ:
45
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
1
کد ملک:
42251305407
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بلوار مجتبي اي
متراژ:
40
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
61461305419
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ ارسباران
متراژ:
107
قیمت کل:
802,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
66324305427
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک لادن
متراژ:
75
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
21
طبقه:
1
کد ملک:
81408305410
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
45 رسالت
متراژ:
137
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
4257305294
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: