خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
64
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
71104304083
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از خواجه عبداله
متراژ:
100
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
40
طبقه:
2
کد ملک:
74715303880
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شهيد عراقي
متراژ:
100
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
03
کد ملک:
44640303729
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
73
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
4
کد ملک:
79242303756
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دبستان
متراژ:
77
قیمت کل:
385,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
62867303359
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ آريان محمودي
متراژ:
117
قیمت کل:
643,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
3
کد ملک:
65311303151
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دبستان
متراژ:
25
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
68192303189
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
138
قیمت کل:
1,035,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
84936303170
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
128
قیمت کل:
550,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
22
طبقه:
4
کد ملک:
27097302993
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دبستان
متراژ:
120
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
22
طبقه:
4
کد ملک:
68291303021
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: