خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
93
قیمت کل:
492,900,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
23
طبقه:
2
کد ملک:
762304487
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از سيدخندان
متراژ:
110
قیمت کل:
825,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
34334304412
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
126
قیمت کل:
756,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
91301304378
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شقاقي
متراژ:
94
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
1
کد ملک:
60304179
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ساختمان 1000
متراژ:
135
قیمت کل:
810,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
40
طبقه:
1
کد ملک:
31952304175
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيخ شعباني
متراژ:
100
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
51484304224
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ارسباران
متراژ:
125
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
2
کد ملک:
89738304198
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دبستان
متراژ:
102
قیمت کل:
663,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
55893304152
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
64
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
71104304083
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از خواجه عبداله
متراژ:
100
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
40
طبقه:
2
کد ملک:
74715303880
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: