خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ ارين محمودي
متراژ:
100
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
35295305009
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
کردستان
متراژ:
110
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
1
کد ملک:
39061304972
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نرسيده به خ.اجه عبداله
متراژ:
50
قیمت کل:
1,794,967,296 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
43001305000
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
70
قیمت کل:
364,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
85920304965
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ابوذر غفاري
متراژ:
70
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
18472304790
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
95
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
0
کد ملک:
66986304763
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
14
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
90874304795
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
98
قیمت کل:
705,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
53742304743
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
110
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
73390304752
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
102
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
4
کد ملک:
62405304585
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: