خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
42
قیمت کل:
299,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
69896308420
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
125
قیمت کل:
690,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
34465308366
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
روبروی پارک کوروش
متراژ:
78
قیمت کل:
445,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
99958308346
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
54
قیمت کل:
295,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
85023308242
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
119
قیمت کل:
654,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
40995307953
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
138
قیمت کل:
828,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
74506307613
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
72
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
7307307422
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
110
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
35766307403
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
72
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
19
طبقه:
1
کد ملک:
49220306936
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
71
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
69270306307
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: