خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ساختمان 1000
متراژ:
135
قیمت کل:
810,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
40
طبقه:
1
کد ملک:
31952304175
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شيخ شعباني
متراژ:
100
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
51484304224
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ارسباران
متراژ:
125
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
2
کد ملک:
89738304198
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دبستان
متراژ:
102
قیمت کل:
663,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
55893304152
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
64
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
71104304083
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از خواجه عبداله
متراژ:
100
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
40
طبقه:
2
کد ملک:
74715303880
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شهيد عراقي
متراژ:
100
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
03
کد ملک:
44640303729
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
73
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
4
کد ملک:
79242303756
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دبستان
متراژ:
77
قیمت کل:
385,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
62867303359
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ آريان محمودي
متراژ:
117
قیمت کل:
643,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
3
کد ملک:
65311303151
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: