خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
132
قیمت کل:
830,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
34843311528
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بنی هاشم
متراژ:
60
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
کد ملک:
7079311483
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
132
قیمت کل:
825,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
9608311407
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
63
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
40786311373
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
80
قیمت کل:
560,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
24499311282
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
145
قیمت کل:
1,220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2 و 3
کد ملک:
79814311132
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
242
قیمت کل:
1,740,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
68265311055
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
100
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
83341311022
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
پارک کوروش
متراژ:
120
قیمت کل:
730,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
24256310969
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
44
قیمت کل:
1,540,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
1271310926
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: