خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جنب پارک شريعتي
متراژ:
97
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
13723305409
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ارسباران
متراژ:
45
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
1
کد ملک:
42251305407
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بلوار مجتبي اي
متراژ:
40
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
61461305419
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ ارسباران
متراژ:
107
قیمت کل:
802,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
66324305427
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک لادن
متراژ:
75
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
21
طبقه:
1
کد ملک:
81408305410
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
45 رسالت
متراژ:
137
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
4257305294
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ پيشداد
متراژ:
80
قیمت کل:
472,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
95031305166
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
80
قیمت کل:
488,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
12
کد ملک:
6441305035
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ ارين محمودي
متراژ:
100
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
35295305009
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
کردستان
متراژ:
110
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
1
کد ملک:
39061304972
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: