خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
119
قیمت کل:
654,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
40995307953
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
138
قیمت کل:
828,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
74506307613
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
72
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
7307307422
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
110
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
35766307403
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
72
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
19
طبقه:
1
کد ملک:
49220306936
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
71
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
69270306307
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
76
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
79196306062
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
80
قیمت کل:
464,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
16305778
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
83
قیمت کل:
646,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
48762305652
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بعد از پل سيدخندان
متراژ:
70
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
25
طبقه:
5
کد ملک:
31586305536
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: