خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ حيامنش
متراژ:
76
قیمت کل:
349,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
1
کد ملک:
29301294
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
103
قیمت کل:
432,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
41696301282
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دبستان
متراژ:
52
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
60760301244
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دبستان
متراژ:
62
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
93301087
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان خ موسوي
متراژ:
57
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
74052301089
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
63
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
4
کد ملک:
38389300998
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ شفاپي
متراژ:
108
قیمت کل:
507,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
55873300935
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دبستان
متراژ:
85
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
45193300869
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک بسطامي
متراژ:
68
قیمت کل:
442,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
33607300296
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ابتداي دبستان
متراژ:
86
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
38613300094
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: