خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شريعتي -انتهاي ظفر
متراژ:
40
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
53555298870
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبدالله خ ابوذر
متراژ:
149
قیمت کل:
670,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
358298833
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
149
قیمت کل:
670,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
149
کد ملک:
358298834
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
اريان محمودي
متراژ:
130
قیمت کل:
754,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
33868298785
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
149
قیمت کل:
670,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
4
کد ملک:
358298691
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شکرابي - کوي گل سرخ
متراژ:
140
قیمت کل:
980,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
34
کد ملک:
3932298615
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سهروردي
متراژ:
75
قیمت کل:
832,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
18366298631
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سهروردي شمالي
متراژ:
110
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
81378298647
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبدااله ک 8
متراژ:
145
قیمت کل:
1,087,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
25
کد ملک:
53517298218
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ خواجه عبداله
متراژ:
150
قیمت کل:
1,125,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
26957298025
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: