خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ابوذر جنوبي
متراژ:
83
قیمت کل:
431,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
35
طبقه:
1
کد ملک:
30451301978
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
170
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
کد ملک:
82606301695
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
70
قیمت کل:
462,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
96930301594
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
82
قیمت کل:
620,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
30410301433
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سيدخندان
متراژ:
90
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
4
کد ملک:
38923301442
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
57
قیمت کل:
225,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
22
طبقه:
2
کد ملک:
44266301456
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
184
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
66745301434
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
71
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
98975301466
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ حيامنش
متراژ:
76
قیمت کل:
349,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
1
کد ملک:
29301294
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
103
قیمت کل:
432,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
41696301282
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: