خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
98
قیمت کل:
705,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
53742304743
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
110
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
73390304752
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
102
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
4
کد ملک:
62405304585
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
90
قیمت کل:
765,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
145
کد ملک:
64401304586
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
161
قیمت کل:
966,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
20304380
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
93
قیمت کل:
492,900,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
23
طبقه:
2
کد ملک:
762304487
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالاتر از سيدخندان
متراژ:
110
قیمت کل:
825,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
34334304412
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
126
قیمت کل:
756,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
91301304378
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شقاقي
متراژ:
94
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
1
کد ملک:
60304179
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ساختمان 1000
متراژ:
135
قیمت کل:
810,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
40
طبقه:
1
کد ملک:
31952304175
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: