خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
سید خندان
متراژ:
90
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
48921309153
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
54
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
17
طبقه:
کد ملک:
85023309011
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
125
قیمت کل:
699,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
34465308975
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
88
قیمت کل:
405,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
64049308923
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
پارک کوروش
متراژ:
105
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
42474308675
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
125
قیمت کل:
710,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
34465308486
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
42
قیمت کل:
299,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
69896308420
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
125
قیمت کل:
690,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
34465308366
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
روبروی پارک کوروش
متراژ:
78
قیمت کل:
445,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
99958308346
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
54
قیمت کل:
295,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
85023308242
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: