خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ابتداي دبستان
متراژ:
86
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
38613300094
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا اسباران
متراژ:
103
قیمت کل:
515,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
60872300054
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ابتداي سهروردي شمالي
متراژ:
80
قیمت کل:
640,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
1
کد ملک:
45473299591
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان -نبش خ موحد کاشاني
متراژ:
63
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
92433299616
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ خواجه عبداله
متراژ:
103
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
21
طبقه:
2
کد ملک:
70754299465
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
175
قیمت کل:
892,500,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
175
طبقه:
1
کد ملک:
915311299291
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک حيامنش
متراژ:
88
قیمت کل:
360,800,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
3
کد ملک:
59762299146
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ارسباران
متراژ:
88
قیمت کل:
668,800,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
8272299123
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سهروردي
متراژ:
65
قیمت کل:
325,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
4
کد ملک:
41078299046
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دبستان خ همداني
متراژ:
141
قیمت کل:
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
35718298964
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: