خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دبستان
متراژ:
120
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
22
طبقه:
4
کد ملک:
68291303021
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بيمارستان رسالت
متراژ:
75
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
1
کد ملک:
70502303058
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک خيام
متراژ:
50
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
46173302836
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
97
قیمت کل:
824,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
41103302757
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بعد از پل سيد خندان
متراژ:
114
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
35
طبقه:
کد ملک:
41875302691
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
72
قیمت کل:
335,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
80723302658
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
75
قیمت کل:
325,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
98454302661
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
متروي خواجه عبداله
متراژ:
70
قیمت کل:
315,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
95201302585
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دبستان
متراژ:
103
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
34
کد ملک:
68106302547
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
شريعتي
متراژ:
350
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
کد ملک:
55518302511
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: