خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فرعي زوج
متراژ:
134
قیمت کل:
895,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
47564303502
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ک 31
متراژ:
71
قیمت کل:
495,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
4066303446
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش 13
متراژ:
6
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
16619303455
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
تقاطع جلال ال احمد
متراژ:
135
قیمت کل:
688,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
6
کد ملک:
47201303440
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ ناظريان
متراژ:
108
قیمت کل:
529,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
4
کد ملک:
1740303205
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 39
متراژ:
80
قیمت کل:
620,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
8188303209
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
جنب بانک ملي
متراژ:
130
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
13420303145
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 34
متراژ:
145
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
34
طبقه:
4
کد ملک:
9303046
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش خ 1
متراژ:
143
قیمت کل:
630,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
28
طبقه:
3
کد ملک:
51303055
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 25
متراژ:
153
قیمت کل:
1,116,900,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
6970303064
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: