خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 35
متراژ:
90
قیمت کل:
648,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
6970304497
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 36
متراژ:
173
قیمت کل:
1,505,100,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
6970304500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش 39
متراژ:
61
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
9426304524
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ک 12
متراژ:
158
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
98885304510
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 21
متراژ:
105
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
37
طبقه:
1
کد ملک:
55682304405
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ جواد فاضل غربي
متراژ:
300
قیمت کل:
615,098,112 ت
خواب:
0
سن بنا:
35
طبقه:
کد ملک:
64043304458
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 13
متراژ:
148
قیمت کل:
1,243,200,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
48852304264
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بين خ 5 و 7
متراژ:
63
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
64769304263
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 36
متراژ:
85
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
57068304007
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بين خ 1 و 3
متراژ:
54
قیمت کل:
356,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
44905303938
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: