خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 39
متراژ:
80
قیمت کل:
620,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
8188303209
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
جنب بانک ملي
متراژ:
130
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
13420303145
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 34
متراژ:
145
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
34
طبقه:
4
کد ملک:
9303046
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش خ 1
متراژ:
143
قیمت کل:
630,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
28
طبقه:
3
کد ملک:
51303055
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 25
متراژ:
153
قیمت کل:
1,116,900,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
6970303064
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 35
متراژ:
100
قیمت کل:
710,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
26995302987
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پيروزي
متراژ:
186
قیمت کل:
1,525,200,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
24302957
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 39
متراژ:
80
قیمت کل:
496,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
8188302959
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 10
متراژ:
110
قیمت کل:
913,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
33022302945
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 25
متراژ:
88
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
87228302953
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: