خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوچستان
متراژ:
177
قیمت کل:
1,398,300,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
28490305060
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پاساژ نصر نوين
متراژ:
10
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
43402305065
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ پروانه
متراژ:
120
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
83341305100
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 37
متراژ:
90
قیمت کل:
405,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
67961304964
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 25
متراژ:
147
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
25
طبقه:
4
کد ملک:
74372304966
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 24
متراژ:
150
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
1337304782
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 38
متراژ:
85
قیمت کل:
722,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
55249304872
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 15
متراژ:
30
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
90874304794
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بازار بزرگ نصر
متراژ:
11
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
32559304728
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش فروزان مهر
متراژ:
120
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
65401304687
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: