خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پيروزي شرقي
متراژ:
176
قیمت کل:
1,408,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
39561303603
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 38
متراژ:
143
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
60057303647
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 11ا
متراژ:
117
قیمت کل:
1,638,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
12
کد ملک:
56303483
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
نزديک پارک گفتگو
متراژ:
176
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
4284303498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گيشا
متراژ:
170
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
44392303500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فرعي زوج
متراژ:
134
قیمت کل:
895,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
47564303502
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ک 31
متراژ:
71
قیمت کل:
495,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
4066303446
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش 13
متراژ:
6
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
16619303455
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
تقاطع جلال ال احمد
متراژ:
135
قیمت کل:
688,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
6
کد ملک:
47201303440
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ ناظريان
متراژ:
108
قیمت کل:
529,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
4
کد ملک:
1740303205
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: