خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 21
متراژ:
105
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
37
طبقه:
1
کد ملک:
55682304405
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ جواد فاضل غربي
متراژ:
300
قیمت کل:
615,098,112 ت
خواب:
0
سن بنا:
35
طبقه:
کد ملک:
64043304458
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 13
متراژ:
148
قیمت کل:
1,243,200,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
48852304264
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بين خ 5 و 7
متراژ:
63
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
64769304263
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 36
متراژ:
85
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
57068304007
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بين خ 1 و 3
متراژ:
54
قیمت کل:
356,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
44905303938
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 19
متراژ:
150
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
37
طبقه:
4
کد ملک:
77207303910
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 24
متراژ:
71
قیمت کل:
1,065,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
98303798
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پ 54
متراژ:
76
قیمت کل:
368,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
95380303888
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ ناظريان قمي
متراژ:
108
قیمت کل:
518,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
4
کد ملک:
1740303766
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: