خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ اوليايي
متراژ:
99
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
68054305332
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 28
متراژ:
68
قیمت کل:
530,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
71125305420
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کوي نصر
متراژ:
80
قیمت کل:
410,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
30076305268
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 31
متراژ:
110
قیمت کل:
902,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
9749305241
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 31
متراژ:
100
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
96873305242
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 28
متراژ:
168
قیمت کل:
1,260,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
15
کد ملک:
7566305109
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوچستان
متراژ:
177
قیمت کل:
1,398,300,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
28490305060
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پاساژ نصر نوين
متراژ:
10
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
43402305065
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ پروانه
متراژ:
120
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
83341305100
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 37
متراژ:
90
قیمت کل:
405,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
67961304964
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: