خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
جنب بانک ملي
متراژ:
130
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
13420305743
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 40
متراژ:
140
قیمت کل:
924,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
29904305754
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوچستان
متراژ:
180
قیمت کل:
990,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
31
طبقه:
2
کد ملک:
40332305740
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بين خ 17 و 19
متراژ:
50
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
9815305561
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 27
متراژ:
100
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
48108305575
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 28
متراژ:
42
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
60126305577
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بهترين فرعي زوج
متراژ:
90
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
65605305632
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کوي نصر
متراژ:
300
قیمت کل:
615,098,112 ت
خواب:
0
سن بنا:
30
طبقه:
0
کد ملک:
64043305440
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ناظريان
متراژ:
110
قیمت کل:
638,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
24152305408
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
جنب قنادي
متراژ:
143
قیمت کل:
929,500,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
35
طبقه:
3
کد ملک:
63254305323
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: