لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ابتداي گيشا
متراژ:
100
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
369302192
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ البرز
متراژ:
85
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
345
کد ملک:
4682302122
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 10
متراژ:
167
قیمت کل:
1,503,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
24
کد ملک:
24939302167
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فروزان فر
متراژ:
130
قیمت کل:
845,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
93890302130
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ البرز
متراژ:
85
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
4682302078
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
جنب بلوچستان
متراژ:
24
قیمت کل:
50,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
74638302032
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش خ 33
متراژ:
104
قیمت کل:
821,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
72601301846
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 40
متراژ:
131
قیمت کل:
917,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
18195301717
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 23
متراژ:
97
قیمت کل:
611,100,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
6
کد ملک:
12647301516
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ فروزان فر
متراژ:
107
قیمت کل:
1,619,967,296 ت
خواب:
0
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
13518301540
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: