لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دريا
متراژ:
145
قیمت کل:
1,232,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
93775305454
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
توحيد 4
متراژ:
130
قیمت کل:
1,430,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
10276305215
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
140
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
12511305175
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ارغوان
متراژ:
113
قیمت کل:
734,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
29526305213
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ زر افشان
متراژ:
300
قیمت کل:
0 ت
خواب:
4
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
42979305153
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 2
متراژ:
86
قیمت کل:
1,075,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
13
طبقه:
1
کد ملک:
51409305203
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلواردريا
متراژ:
120
قیمت کل:
840,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
120
طبقه:
2
کد ملک:
60176305151
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز يک
متراژ:
380
قیمت کل:
0 ت
خواب:
5
سن بنا:
30
طبقه:
2
کد ملک:
60750305210
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 1
متراژ:
135
قیمت کل:
2,052,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
6
کد ملک:
68941305138
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 1
متراژ:
135
قیمت کل:
2,052,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
6
کد ملک:
68941305139
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: