خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادي
متراژ:
107
قیمت کل:
1,251,900,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
86876305678
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ سپهر
متراژ:
128
قیمت کل:
1,664,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
79
کد ملک:
8001305617
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ابتداي بلوار دريا
متراژ:
124
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
44635305598
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادي
متراژ:
22
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
48618305612
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
روبروي صرافها
متراژ:
70
قیمت کل:
930,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
1
کد ملک:
55896305620
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادي
متراژ:
119
قیمت کل:
833,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
64414305611
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 6
متراژ:
18
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
28305471
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 2
متراژ:
288
قیمت کل:
2,041,032,704 ت
خواب:
4
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
87305459
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ فلامک
متراژ:
115
قیمت کل:
1,725,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
17933305467
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ شهيد رامشه
متراژ:
175
قیمت کل:
1,575,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
19636305452
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: