خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 6
متراژ:
155
قیمت کل:
1,108,250,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
22
طبقه:
1
کد ملک:
72095307130
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار خوردین
متراژ:
140
قیمت کل:
1,330,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
77046307140
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
فرحزادی
متراژ:
80
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
مختلف
کد ملک:
31307074
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار درختی
متراژ:
140
قیمت کل:
1,350,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
80421306959
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دادمان
متراژ:
99
قیمت کل:
891,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
94223306962
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 2
متراژ:
154
قیمت کل:
1,324,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
16456306933
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فلامک شمالی
متراژ:
130
قیمت کل:
1,235,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
27306878
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز یک
متراژ:
160
قیمت کل:
1,440,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
65001306865
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان هرمزان
متراژ:
154
قیمت کل:
1,663,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
2
کد ملک:
72774306845
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ایران زمین
متراژ:
218
قیمت کل:
152,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
83306732
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: