خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
85
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
81136312593
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
115
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
طبقات بالا
کد ملک:
88186312134
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
توحید
متراژ:
140
قیمت کل:
1,260,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
کد ملک:
74568311676
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مطهری شمالی
متراژ:
126
قیمت کل:
970,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
84993311150
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
113
قیمت کل:
930,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
36846311018
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دریا
متراژ:
131
قیمت کل:
1,365,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
70618310965
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
91
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
4132310803
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
154
قیمت کل:
1,060,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
برج
کد ملک:
88186310763
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
100
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
97294310728
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
170
قیمت کل:
1,350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
18945310640
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: