خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
32
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
70014310203
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
130
قیمت کل:
790,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
58459310156
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزاد محمود حافظي160
متراژ:
75
قیمت کل:
750 ت
خواب:
2
سن بنا:
24
طبقه:
1
کد ملک:
57421310151
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فرحزادی
متراژ:
130
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
35043310129
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
100
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
76659310108
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
150
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
8440310083
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
135
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
83062310052
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
143
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
50665310022
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
110
قیمت کل:
835,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
83062309961
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
103
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
58459309912
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: