خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز2
متراژ:
180
قیمت کل:
334,967,296 ت
خواب:
1
سن بنا:
35
طبقه:
0
کد ملک:
75692306473
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
انتهای ثقفی
متراژ:
78
قیمت کل:
624,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
46626306299
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مطهری شمالی
متراژ:
95
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
1
کد ملک:
39058306259
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گلبرگ دوم
متراژ:
62
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
81921306292
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گل ارای جنوبی
متراژ:
136
قیمت کل:
1,292,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
3
کد ملک:
99986306285
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 2- هرمزان
متراژ:
154
قیمت کل:
1,694,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
80306106
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان سیمای ایران
متراژ:
175
قیمت کل:
2,570,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
17
طبقه:
1
کد ملک:
44337306104
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز4
متراژ:
165
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
1
کد ملک:
1806305968
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
دادمان
متراژ:
117
قیمت کل:
760,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
5343305969
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 4
متراژ:
137
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
35128306035
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: